07

Toets de haalbaarheid van uw groeiambities

De Ascendors Doorgroeiscan is gebaseerd op de mening over uw bedrijf van drie direct betrokken groepen:

  • de DGA('s)
  • het management
  • de medewerkers

Via een online vragenlijst beoordelen zij uw onderneming op een aantal aspecten die verdeeld zijn over in totaal 15 bedrijfsgebieden. Hoe beter deze gebieden op orde zijn, hoe groter de mogelijkheden voor uw onderneming zijn om door te groeien.

Is uw ambitie haalbaar?

Of uw bedrijf de doorgroei kan realiseren is mede afhankelijk van de hoogte van uw ambitie. Een hoge ambitie stelt immers hogere eisen aan de onderneming. De Doorgroeiscan houdt hier rekening mee door de beoordeling van uw onderneming af te zetten tegen uw groeinorm die is gebaseerd op uw ambitie. Daarmee kunt u uw ambitie toetsen en eventueel bijstellen. Neer- of juist opwaarts. Zo fungeert de Doorgroeiscan als check van uw ambitie.

Gaat uw bedrijf mee in de doorgroei?

Wie groeit, doet dat met de gehele organisatie. Met medewerkers die zich betrokken voelen en gemotiveerd zijn om hun steentje bij te dragen. Door middel van de scan geeft u uw medewerkers de ruimte hun mening te geven en zich gehoord te voelen. De Doorgroeiscan functioneert zo dus ook als motivator van uw personeel. Op die manier draagt de scan er aan bij dat uw doorgroei beter én goedkoper tot stand komt.

Nu al aan het groeien?

Is uw onderneming al groeiende en loopt u tegen hobbels aan of wilt u een tussentijdse check-up van uw organisatie? Ook dan is de Doorgroeiscan een krachtig hulpmiddel om in te zetten. Is de groei maar van toepassing op een deel van uw bedrijf? Richt de scan dan simpelweg op dat deel waarvoor u een groeiambitie heeft.

Meer weten over de rapportage? 

Of direct aan de slag met de scan voor uw bedrijf?